BLOKO J IV – LA KAZERNO DE ÚSTÍ

Ústí-kazerno, kie komence estis "Schleuse" (hom-registrado kaj kontrolado), poste centra stokejo de vestaĵoj, kie kolektiĝis valizoj konfiskitaj al la prizonuloj. Altkvalitaj aĵoj estis sendataj en la Regnon, la ceteraj transdonataj al vendejoj servantaj por la malliberuloj. Ĉe la muregoj de tiu kazerno okazis komence de 1942 du amasaj ekzekutoj: 10. 1. estis pendumitaj naŭ kaj 26. 2. sep prizonuloj.

STREET VIEWFOTOGRAFAĴO DE BLOKO J IV – LA KAZERNO DE ÚSTÍ