BLOKO G II – SIDEJO DE ĈEĤAJ ĜENDARMOJ

En la eksa oficira kazino dum la milito havis sidejon ĝendarma taĉmento, kiu gardis la tendaron kaj kontrolis prizonulojn, kiuj laboris ekster la geto.

EL LA REMEMOROJ DE ERIK POLÁK

Mia antaŭa kontribuo por la gazeto VEDEM estis pri ŝtelo de terpomoj, kiujn ni iris predi kun sakego en la kelon de Dresdeno celante fari provizon por la vintro. Kiam Hanĉjo estis sube en la kelo kaj kolektis jam terpomojn kaj provis transdoni la sakon al mi, ne estis eble traŝovi ĝin tra mallarĝa fenestreto, la sako renversiĝis kaj kun plaŭda bruo falis teren. La bruon aŭdis ĝendarmo sur la "arja" ŝoseo, kiu tie gardostaris, sur la limzono de la geto, ĉe la kazerna angulo. Li ĵetis lumon al ni, elŝiris laton de barilo kaj jam du ĝendarmoj kondukis nin sub bajonetoj.
Kaj nun ni atendis, kien ili deflankiĝos. Se ili deflankiĝus al la hotelo, kie loĝis SS, estus fatale. Ni sciis, ke atendus nin aŭ la Malgranda Fortikaĵo aŭ prizono en la tendaro kaj poste la plej baldaŭa transporto. Ili kondukis nin al la kazino, kie estis la ĝendarma kazerno. Ili venigis nin en kancelarion kaj ĝendarmo metis paperon en skribmaŝinon kaj komencis skribi protokolon. Mi komencis petegi, ke li indulgu nin. Certe gravis, ke ni parolis tre bone la ĉeĥan. Subite li eltiris la paperon, ĉifis ĝin kaj ĵetis en paperkorbon. Poste ili venigis nin al bariero proksima al nia hejmo,  kie gardostaris getosbiro kaj subŝovis nin sub la barieron (la getosbiro ege miris, jam estis longe post la 20-a horo).

STREET VIEW

FOTOGRAFAĴO DE BLOKO G II – ĈEĤA ĜENDARMEJO