BLOK G II - SÍDLO ČESKÝCH ČETNÍKŮ

V bývalém důstojnickém kasinu sídlil za války četnický oddíl, který střežil tábor a dohlížel na vězně pracující za hranicemi ghetta.

ZE VZPOMÍNEK ERIKA POLÁKA

Můj větší příspěvek do časopisu VEDEM byl o krádeži brambor, na které jsme šli do sklepa Drážďan s pytlem, abychom si udělali zásobu na zimu. Když byl Honza dole ve sklepě a nasbíral brambory a podával mi pytel, tak ten úzkým okénkem nešel protáhnout, převrátil se a s žuchnutím spadl. Uslyšel to četník na „árijské“ silnici, který tam hlídkoval; bylo to na samé hranici ghetta, na nároží kasáren. Posvítil na nás, vyrazil prkno ohrady a už nás vedli dva četníci pod bajonety.
A teď jsme čekali, kam zahnou. Kdyby zahnuli k hotelu, kde bydleli SS, bylo by zle. To jsme věděli, že nás čeká buď Malá pevnost, nebo vězení v táboře a pak nejbližší transport. Vedli nás ke kasinu, kde byly četnické kasárny. Zavedli nás do kanceláře a četník dal do stroje papír a začal sepisovat protokol. Já jsem začal prosit, aby nás ušetřil. Asi to bylo také to, že jsme mluvili dobře česky, i to bývalo důležité. Najednou papír vyndal, zmačkal a hodil do koše. Pak nás přivedli k závoře, co byla naproti našemu heimu, kde hlídkoval gheťák a podstrčili pod závoru (gheťák se velmi divil, bylo dávno po 8. večer).očí, a s pohledem sebevraha nad kterým by se rozplakal i šutr, jde vymývat.

Baron Prášil

STREET VIEW

FOTOGRAFIE BLOK G II - SÍDLO ČESKÝCH ČETNÍKŮ