BÁSNĚ A POVÍDKY

Stránky VEDEM představují krásnou mozaiku básní, úvah, esejí i povídek, sepsaných kluky ze „Škidu“. Jejich texty nejen odrážejí duši jejich autorů a atmosféru místa a doby, ale často mají i na dnešní měřítka vysokou literární hodnotu a morální poselství. Zde uvádíme výběr nejzajímavějších, který plánujeme postupně rozšiřovat.

POLÁRNÍ

přehrát video zhudebněné básně

Ledové hory, dálné obzory
skupené kry a ledová pole
slunce, rudé krví obrů z ledu,
zářící lediště, odlesky stery,
buřňáci, drží se jižního sledu.

Opouští nás, znají mnoho krás,
citronů háje a cypřišů stín
na jihu – krajina tam
má jiný veselejší ráz.
Sbohem vám odvážlivým.

Již stále jdou pod oblohou,
jež dýše kouzlem dálných zemí,
ledové valy a polární mlhou
za rudým sluncem na obzoru
jdou stále k severu.

-nz-   (Petr Ginz)

ZLOČIN ZRZAVÉHO ZANA