ZAHRADY NA ŠANCÍCH

Šance kolem Terezína byly v době existence ghetta upraveny jako zelinářské zahrady, na kterých deportovaní pracovali. Produkty sice byly určeny pouze pro německé vojáky a jejich rodiny, pracující vězni si ale přesto „šlojzováním“ dokázali během prací vylepšit jídelníček sobě i svým kamarádům.

MÉ DOJMY

Brzy ráno jako obvykle jdu za prací do zahrady. Je mi uděleno nářadí a odcházím po dlouhé šanci. Zelené keříčky se chvějí chladným větrem, tu a tam zapípne nějaký ptáček. Sluneční paprsky májového slunce svítí na pučící stromy a zeleně kvetoucí keříky. Daleko ode mne se rýsují pole, mohutné hory a malé domečky. Vedle se vine šedá, asfaltová silnice, která vede k nám. Pozdě k večeru, když se připravujeme k odchodu do ghetta, blíží se zdaleka po silnici těžké kroky. Tu zříme dlouhé řady trestanců, kteří jsou vedeni na Malou pevnost. Je to divný pocit vidět tolik trestanců dohola ostříhaných. Se smutným pohledem odcházím a myslím na ubohé trestance, avšak věřím, že jednou budeme všichni svobodni.

FOTOGRAFIE ZAHRADY NA ŠANCÍCH