L 315 - SÍDLO STRÁŽE GHETTA

Sídlo stráže ghetta (Ghettowache), jež měla pomáhat udržovat vnitřní pořádek. Zpočátku byla složena jen z mladších mužů. Obavy nacistů z existence vojensky organizovaného, třebaže neozbrojeného sboru v ghettu vedly v červnu 1943 k rozpuštění Ghettowache a zařazení téměř všech jejích členů do transportu na Východ. Obnovena pak byla v počtu 100 mužů starších čtyřiceti pěti let. V domě byl sál, kde se konala některá kulturní představení. (Dnes kulturní dům.)

O GHETTOUŠÍCH

Jelikož se Terezín snaží ve všem napodobit okolní svět, chtěl mít také své ochránce pořádku. Byla založena takzvaná Ghettowache, lidově řečeno ghettouši. Ghettouš je tvor pohlaví mužského, nosící těžký zimmík, opásaný širokým pásem, na němž se houpá klacek zvaný pendrek. Nosí temné pumpky a na nohou má kanady. Na rameni mají připevněnou pásku s písmenem W a číslo. Stejnou značku má na plechovém odznaku, jenž se mu houpe na prsou. Avšak nejvýznačnější částí ústroje ghettoušova jest tvrdá čepice, na níž má pásky podle hodnosti.
Avšak ponechme popisování a přikročme k denním pracem ghettouše. Jedni stojí na křižovatkách a nepustí nikoho skrz, kdo je nepodplatí cigaretou. Je to velice výdělečný obchod a ghettouš křižovatkářský má vždy o kuřivo postaráno.
Jiný druh těchto mužů ne-pořádku stojí uprostřed vchodu do kasáren a křičí od rána do večera "Rechts gehen". Jelikož by byl ale ghettouš kasárenský oproti svému křižovatkářskému soudruhu ochuzen, vydělává si následujícím způsobem: Nejméně dvakrát denně zavádí Kasernensperre*) a pouští jen doktory a ošetřovatele. Avšak neplet'te se, to nejsou ochránci zdraví, to jsou zas lidé, kteří mají tabák.
Třetí druh ghettoušů se povaluje po ulicích, a kde se co smele, přiběhnou tam, začnou křičet, nadávat a překáží přitom ze všech nejvíce.
Oblíbenou zábavou ghettoušů jest chodit po ulicích (říkají tomu: pochodovat) nebo dělat přehlídky před Lówensteinem) a robit hanbu svému stavu.
At' žijou noví rezervisti.

(autor neznámý)

O GHEŤÁCÍCH A KRIPÁCÍCH

Tato havět' savců obratlovitých se dělí na tři velké skupiny. Za a) jsou to takzvaná prasata (z velké části němečtí ghet'áci). To jsou ti, kteří nepustí nikdy, ani když mají možnost, přes šraňky z obavy, že z toho budou mít nepřijemnost, ani nějakou stařenu. To je ten první druh. Ta druhá se dělí zase na dvě skupiny: První je četná skupina Wichtigmachrů*), druhá je již méně četná takzvaných poserů neboli srabů, kteří jsou velice při své práci důkladní a stále se obávají německé kontroly. Tímto jsem vám popsal stručně další velký druh. Ted' ještě zbývá třetí druh ghet'áků a kripáků, takzvaní prima chlapi. Ti jsou bohužel zřídkakdy viděti, jelikož je jich jen malá menšina. Ti jsou ke každému ochotní, a je-li to v jejich silách, tak každému vyhoví. Ted' jsem vám popsal muže, kteří se starají o naši bezpečnost. Nyní vám popíši, kterak jsme se s jedním z těchto mužů dostali do styku.
"Co si zde přejete?" otázala se příkře sestra muže asi středního věku. "Tájná policie, slečno," odvětil plešatý pán, "budu konat prohlídku vaší marodky. Bývalému vašemu pacientovi Perelesovi se ztratila asi před měsícem deka a já jsem byl pověřen, abych po ní pátral. A nyní, jako první bod mého pátrání, bude důkladná prohlídka lůžek a celé místnosti." Musím k jeho prvnímu bodu dodat, že co se důkladnosti týče, měl skutečně pravdu, jelikož neopomenul se podívat ani do mého ešusu, zda tam snad deka není. Po prohlídce přistoupil k druhému bodu svého pátrání, totiž ke křížovému výslechu, který se odehrával asi těmito slovy: "Kdo tu jeho deku znal?" "Já," ozval se zvučný hlas jednoho hocha. "Ty?" "Ano, já ne," dokončil chlapec rozmluvu, přičemž neopomenul pan tajný policista podotknout: "Nedělej si, smrade, prču z policie." Když jeho snaha nenesla výsledku, hodlal odejít. Tu k němu přistoupil Erik a slušně se ho otázal: "Pane detektiv, prosím vás, nemohl byste mi říci, co dělá váš pan kolega Sherlock Holmes a Tom Shark?" "Já přece žádného Toma Sharka ani Sherlocka Holmese neznám, to bude asi omyl," odvětil detektiv a za hlučného výsměchu odešel.

Pidli (Emanuel Miihlstein)

STREET VIEW - Terezínské náměstí

FOTOGRAFIE L 315 - SÍDLO STRÁŽE GHETTA