BLOK D VI - BÝVALÝ PIVOVAR

V bývalém pivovaru byla zřízena dezinfekční stanice, sprchy a prádelna. Část sloužila k ubytování vězňů.

DÁLKOVODNÉ TOPENÍ

Práce v Terezíně je ztížena tím, že je nedostatek nářadí. Však nad očekávání je v Terezíně na válečné poměry více materiálu než mimo ghetto. Poněvadž je tu dosti materiálu, dělá se mnoho velkých staveb. Jedna z nich je dálkové topení. Chtěl bych vám o něm podat stručný referát.
Parní centrála je v pivovaře. Ze dvou kotlů je teprve jeden v provozu. Druhý bude v pořádku až za měsíc. V kotli se topí ve dne v noci. Jsou tři party topičů, které se střídají. Za čtyřiadvacet hodin se spálí 80-100 q uhelného prachu. Uhelným prachem jde topit, protože se vhání pod hustý rošt vzduch. Z kotle jde pára do rozdělovače, odkud pak jde jedním směrem do Kavalíru. 
Na něm je odbočka do infekční koupelny, do Zentralbadu a do odvšivovacích lázní. V kuchyni se redukuje z vysokotlaké páry (8 atm, 60 °C) na nízkotlakou (0,4 atm) a jde do kotlů, které pouštějí z kotle pouze vodu a páru zadrží. Z kotle teče kondenzát do nádrže, odkud se čerpá do šachty pod zemí v pivovaře. Z L 408 teče kondenzát pod zemí do pivovaru. Nyní se též dělá parní topení v Reitschule. V kotelně v pivovaře je též změkčovací stanice, protože by se z tvrdé vody tvořil v kotli kotelní kámen.
Doufám, že jste všemu rozuměli a končím referát.

Medvěd Brady (Jiří Brady)

STREET VIEW