BLOK F III

Domovy dětí a učňovské mládeže. Některé prostory byly využívány pro pořádání kulturních akcí a divadelních představení. V L 216 byla umístěna knihovna pro mládež.

KNIHOVNA MLÁDEŽE

Tento týden byla otevřena knihovna pro mládež v L 216, ze které vám podáváme krátkou reportáž. Myšlenka zřídit knihovnu pro mládež vznikla v kruhu mladistvých, kteří se již předtím starali o kulturní program mládeže, již před pěti měsíci. Avšak uskutečnění tohoto plánu se podařilo teprve před několika týdny sloučením soukromých knihoven L 216, Q 609, drážďanské knihovny mládeže a příspěvkem z Ghettobücherei. Tento základ, asi 2000 knih, byl rozmnožen knihami od jednotlivých členů, jež za vypůjčení knihy domů musejí vkládat aspoň dvě knihy, za čtení v čítárně jednu knihu. Nyní obsahuje knihovna asi 35 000 svazků a zájem mezi terezínskou mládeží stále vzrůstá. Cennější knihy jsou čtenářům k dispozici pouze v čítárně. Ostatní mohou býti půjčovány domů. Knihovna obsahuje českou a německou beletrii, chlapecké knihy, různé vědecké spisy, judaistické a sionistické knihy.
Mimo půjčování knih je tam stálá výstava výtvarného umění. V knihovně je každý večer nějaký program, buď hudební večer, nebo přednáška, někdy i se světelnými obrázky.
Nikdy v Terezíně ještě nebylo, aby spojením něčeho soukromého vzniklo něco veřejného.

Herbert Maier)

STREET VIEW - VNITROBLOK

FOTOGRAFIE BLOK F III