BLOK B IV - HANNOVERSKÁ KASÁRNA

V Hannoverských kasárnách byly ubikace pracujících mužů a jedna z kuchyní.

CHCI VÁM NĚCO POVĚDĚT O MÉM DENNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

Chci vám něco povědět o mém denním zaměstnání. Dříve jsem pracoval v baráku 2, který je u Magdeburku. Ten barák byl rozdělen na 3 části. Největší část zabrala vlastní dílna, ostatní místnosti až na pokoj vedoucího dílny byly laťkami odděleny. To jsou Přiřezána, skladiště a dílna na opravu bytů pro splavné mlýny, které jsou na státní silnici směrem ku Praze. Nyní jsme v tak zvaných Süd – vazbách, které jsou u železniční trati do Bohušovic. V těchto barákách je skoro celá produkce, ševcárna, slídárna, dětská konfekce, pánská a dámská konfekce, je tam také barák, v kterém se šije prádlo a opravují se vojenské uniformy a poničené galanterie. Südbaráky se dělí na pracovní a protektorátní. (V protektorátních je produkce.) V protek barákách je prostřed chodba, na obou stranách jsou místnosti, jsou tam také umývárny a záchody. Ráno máme nástup ve ¾ 8 v Hannoverských kasárnách, tam odevzdáváme propustky. Po odevzdání se nás počítá a součet musí ověřit s odevzdanými propustkami. Když to souhlasí (to je asi 5 minut) tak parťák dá rozkaz k odchodu. Další zastávka je v ghettě, který je u železniční tratě. On se nás jenom ptá, kam jdeme a co tam děláme. Jdeme dále okolo Leichenkenner a kolumbária, o něco dále je četnická budka, vedle ní závory, které dělí ghetto od okolního světa. Před závorami zahýbáme doleva a jdeme po nově vybudované silnici k ohradě, do které musíme vejít a čekat, až odevzdá parťák propustky ve Washibe. (To je ani 15 prken, z toho 5 kerablitových, některé z vojenské desky, které velmi čudí, proto úmyslně při stavbě Waschibe nechali ve stěně a ve stěnách dílny, aby…… …….) Od Ghetowache přebírá propustky. Potom nás pustí z ohrady a spočítají nás. Někdy jim to nesouhlasí a musíme se vracet, aby nás přepočítali znova. Do práce tedy konečně přijdeme. Taky někdy musíme mrznout ¾ hodiny. V místnosti je už v ½10 teplo, potom se teprve vyhledá nářadí a materiál, tj. ani do ¾ 10, ve ¾  se začíná. U nás v baráku se dělají kožené imitace portmonky, brieftaisky, kabelky, pouzdra na zrcátka, na …, pilníky. Také někdy se dělají portmonky a kabelky z kůže, ale jenom v malém množství. V jednom oddělení se dělají stále buď pytlíky na tabák, nebo „vstupenky do nebe“ pro Wermacht. (To jsou pytlíky z králičí kůže, do kterých dá voják svojí vizitku a pověsí si je na krk). Někdy se také dělá pro Komandaturu kabelky, šablonky, brieftajsky atd. Nová dílna je rozdělená na 4 místnosti, na dílnu, pytlíkovnu, přířezárnu a skladiště. V dílně jsou po šířce povaleny stoly, u každého stolu je jeden mistr. Skoro všichni jsou kořenářští mistři, kteří se vyučili ve Vídni. Vídeňská škola je světoznámá. Z Vídně pocházejí největší umělci tohoto druhu. Vedoucí celého baráku je P. Erwin Diamant, který vedl v Praze filiálku velké vídeňské firmy až do poslední doby. V přířezárně jsou tři papšery, tři štatusy, jedna Radšnajdka a 1 šerfmašina a 1 cirkulárka, které je za potřebí ke kabelkám, které jsou vyztuženy latičkami. V baráku je asi 30 šicích strojů, vy jistě nerozumíte odborným názvům strojů. Papšer je stroj na systém nůžek, jenže řeže nanejvýš 5mm silný papír. Může řezati i tlustší, jenomže jsou pak v něm zuby. Štancus je stroj, který vyráží do papíru kruh nebo část kruhu, nebo vzory které rovný nůž nemůže nakrájet. Radšnajdka je stroj, který řeže přesně více než 5mm silný papír. Radšnajdka se jmenuje proto, že je založena na systému velkého kola na malé. Šerfmašina je stroj na ořezávání kůže či papíru, aby se dal skládat. Pracovní hodiny jsou od ¾ 8 do ½ 17, mladiství mají jen od ¾ 8 do 12 a od 2 do 4. Večer se vracíme domů unaveni a promrzlí, protože se s námi děje stejný proces jako ráno.

STREET VIEW

FOTOGRAFIE BLOK B IV - HANNOVERSKÁ KASÁRNA