BLOKO H IV – KAZERNO DE PODMOKLY

En la kazerno de Podmokly estis komence tranoktejo de malliberuloj kaj t.n. "Schleuse" – speciala terezina esprimo por loko, kiun devis trapasi homoj el ĉiuj transportoj – oni tie registris ilin kaj kontrolis valizojn (ĉefe tuj post alveno en la geton). Julie 1943 la kazerno estis malplenigita kaj poste uzata por bezonoj de la Regna Ĉefa Sekur-Oficejo (RSHA) el Berlino.

PAKETO

Deziro de ĉiu terezina civitano estas unue: baldaŭ esti "sof", kaj due ricevi paketon. La unuan ni lasos al evoluo de eventoj kaj ni dediĉos nin al la dua, al paketo. Ni rigardos, kiamaniere tia paketo estiĝas. Ĝi estas longa historio. Unue necesas ricevi alvokon al la transporta fako, ke ni rajtas sendi t.n. "Zulassungsmarke"-on. Tiun ni sendas al iu parenco aŭ konata miksrasulo. Kiam la trafito ricevos la markon, li povas fari unu el du aferoj. Aŭ li diros, ke li ne havas monon por kolekti la postulatajn varojn kaj vendas la markon kontraŭ alta prezo al iu alia. Poste la kompatinda terezina civitano povas eterne atendi sian vivrevon, kiu neniam plenumiĝos. En pozitiva kazo la bonulo komencos klopodi por kolekti la varojn. Ankaŭ tio eblas dumaniere: Aŭ li kolektos nur t.n. nebbich-varojn, tj. panon, terpomojn, krenon aŭ aliajn, aŭ (jen feliĉo por geta homo) li dediĉos veran zorgemon al la paketo kaj penos aĉeti grason, buteron, farunon ktp. Kiam la ceremonio, nome kolektado, finiĝos, li devas la paketon bone paki. Kompreneble paki zorgeme, por ke la paketo dumvoje – Dio ne permesu – ne malpakiĝu. Poste li enpoŝtigas ĝin kaj la tasko de la sendinto finiĝas. En la geto la feliĉa adresato ricevas avizon, li tuj varbas la tutan taĉmenton da viroj, por ke ili venu helpi lin. Ĉe la poŝtejo li stariĝas en la atendovico kaj kiam li venas al giĉeto, li pagas siajn 50 kronojn kaj akceptas sian paketon ĝojante kiom granda ĝi estas. Hejme li tuj ĵetas sin al la enhavo kaj frandeme glutas unuopajn delikataĵojn kaj benas la homojn, kiuj kompatis lin. Forsendante dankleteron li esperas, ke jam baldaŭ li ne bezonos akcepti donacojn de fremdaj personoj, ĉar li mem fariĝos libera homo. 
Fi Be (verŝajne Herbert Fischl kaj Beno Kaufmann)

EKSKURSO EN LA KAZERNO DE PODMOKLY

Merkrede 3. XI. (1943) ni decidis, ke ni rigardos sekretojn de la terezina civitano, nome en la kazerno de Podmokly. La ekskurso komenciĝis tiel, ke ni iris al sinjorino Laubová, ke ŝi fikse alkudru al ni la stelojn. Poste ni detale ekzamenis niajn poŝojn, ĉu ili ne enhavas kontrabandaĵon, kaj nur tiam gaje ekvojis. Kiam ni venis ĝis Podmokly, ekvidis kolego Fischlongo unu uniformitan viron, kio lin tiom hororigis, ke li forkuris almenaŭ dudek metrojn malproksimem. Fine kun Dia helpo ni enpaŝis en la domon de la terezinaj diktatoroj – Podmokly. En la korto regis terura malordo kaj misorganizo, sinjoroj Izraelidoj forte simulis laboron kaj promenis inter la SS-sinjoroj kun la manoj en la poŝoj, kvazaŭ ŝtormo ne minacus. Ni eniris vastan halon de iama Zeughaus, kie estis stokejo de mebloj. Kuŝis tie senutile centoj da belaj ŝrankoj, divanoj, tabloj ktp. Poste ni direktiĝis al la unua supra etaĝo, kie ni vidis ankoraŭ konstruatan kinejon (destinitan por SS – red. rim.), kie kuradis tien reen multaj homoj kriantaj unuj al la aliaj, ĉar la sekvan tagon devis estis inaŭguro kaj la laboro ne estis ankoraŭ finita. Kiam ni ĝissate rigardis la belaĵojn de la kinejo kaj de ĝiaj ekipaĵoj, ni foriris al la kuirejo. Tie ni vidis multajn "arjulinojn", kuretantajn en blankaj antaŭtukoj kaj kun blankaj kufoj (simile kiel en la getaj kuirejoj) ĉirkaŭ du forneloj, kie ili ĝuste preparis rostitan farunon por supo. Plie tra la kuirejo disvastiĝis agrabla aromo de fritata salamo. En la najbara ejo estis du kaldronoj, en kiuj oni kiuras por la tuta Belegschaft (= laborantaro) de Podmokly-kazerno supojn kaj ceterajn manĝojn. Kiel interesaĵon ni indikas, kio estis por la aktuala tagmanĝo: supo, frititaj terpomoj kun terpoma salato kaj fritita salamo. Parte pro tio, ke niaj salivoj kolektiĝis en la buŝo, parte tial, ĉar ni de ekstere aŭdis suspektindan kriadon, ni forlasis la kuirejon kaj tuj sekve ankaŭ la kazernon, por eventuale "iun trafan ne kapti".
Fi Be (verŝajne Herbert Fischl kaj Beno Kaufmann)

FOTOGRAFAĴO BLOK H IV - KAZERNO DE PODMOKLY