1.DÍL

Ralf Laudon byl muž, který byl zachvácen tehdy panující zlatou horečkou. Ve 40ti letech rozloučil se se svým 13tiletým synem a ženou a odjel do Rocky Mountines hledati zlato. Dva roky se potuloval po horách bez úspěchu. Teprve roku 1879 objevil zlatou žílu. Hned se odebral do blízké osady, kde si opatřil zlatokopecké potřeby a počal kopati. Viděl však, že na to sám nestačí, Proto se rozhodl, že si najde partnera. Příští den k večeru, když si chtěl opatřit nějakou potravu, zamířil na holuba, který se vznášel nevysoko nad lesem, když tu holub, jakoby něčím zasažen padl k zemi. Překvapený Ralf ihned zamířil k místu, kde holub padl k zemi a uzřel tam statného indiána, jak právě zdvihal mrtvého ptáka. Chvíli se pozorovali, ale za půl hodiny již seděli spolu ve stanu a vedli přátelský rozhovor. Ralf seznal, že rudoch, který se jmenoval Gap-hev, byl dosti mírné povahy, a jelikož Ralf potřeboval partnerastůj co stůj, rozhodl se, že indiána do všeho zasvětí. Gap-hev přijal nabídku a musel slíbit, že věc nevyzradí. Pak mu teprve Ralf ukázal místo, kde objevil zlatou žílu. Hned příští den začli znovu kopat na novém místě a narazili asi 3 m pod povrchem opět na zlato. Bylo vidět, že Ralfova zlatá žíla byla velká. Na několik měsíců nashromáždili pěknou řádku peněz za zlato, které vydolovali a prodali. Peníze ukrily v železné schránce a zakopali ji pod blízkou jedlí do země.

Jednou se však kvůli jednomu krásnému nugetu pohádali a Ralf zasadil Gap-hevovi zlostí ránu do obličeje. Ten zablýskl nenávistně očima a obrátil se k němu zády. Příští dny pracoval velmi pečlivě, a když ho Ralf oslovil, odsekl mu nevrle…
Jest tichá tmavá noc. V dáli zavyl žalostně vlk. Chvílemi vykoukne měsíc z černých mraků. Tu zazní tlumený výstřel. Ze stromu se vyplíží postava.

Další díl