VELKÁ SOUTĚŽ KAMARÁDA

„Kamarád“ vypisuje následujísí soutěž:

1) Vyluštěte tuto tajenku.

Strom

 

 

 

 

Brankář A Z.

 

 

 

 

Město na Sibiři.

 

 

 

 

Město na Sibiři.

 

 

 

 

Pán země.

 

 

 

 

Obydlí katol. duchovenstva (přehozeně)

 

 

 

 

Řeka v Evropě.

 

 

 

 


2) Označte správnou odpověď?
1) Severní točnu oběvil
a) Amundsen b) adm. Byrd c) Peary

2) Theologie je nauka
a) úhlech b)bohoslužbě c)strojích  

3) z těchto živočichů savcem není
a) velryba b) netopýr c) sova

4) U Řeků byla bohyní umění
a) Artemis b) Afrodité c) Athéha

5) Hlavní město Islandu je
a) Oslo b) Reykjavík c) Bejrút

6) Šach je původu
a) Indiánského b) Čínského c)Perského  

7) Skiff je
a) zvl. kámen b) záv. loďka c) hop. badalek

8) Persie se nyní jmenuje
a) Irák b) Írán c) Bhútán

9) V Indii nežije
a) krokodýl b) žirafa c) slon

10) Číslice vynalezli
a) Indové b) Arabové c) Číňané

3) Napište článek na téma „Cesta kolem světa“.
Odpovědi a článek odevzdejte do 30. listopadu. Nejlepčí článek bude uveřejněn.
Očekávám účast všech a mnoho štěstí přeje Zgabanina.

10 OTÁZEK PRO ZÁBAVU

1) písmem démonickým psali

a) Řekové b) Egypťané c) Indové

2) Lodní šroub vynalezl

a) Indové b) Ressl c) Pressl

3) Bohuslav Balbín byl

a) vynálezce b) básník c) kněz

4) Španělské loďstvo zničil

a) Alžběta b) Drake c) Magallanes

5) Ostrov st. Martique patří

a) Anglii b) Portugalsku c) Francii

6) Jihlava je v

a) Čechách b) na Moravě c) Slezsku

7) Nejvíce aut se vyrobí v

a) Rusku b) USA c) Anglii

8) Bronk + Babka je

a) obchodní dům c) akciová společnost c) varieté

9) Napoleon zemřel na

a) Elbě b) sv. Heleně c) Madeiře

10) Nejslavnější král Vikingů byl

a) Lamo b) Karel c) Erik Rudovous