1.DÍL

1.kapitola
Jiří je dvacetiletý student na vysoké škole, který se již od malička zajímal o rakety a o vše, co s nimi souvisí. Studuje strojnictví a míní se tomuto oboru věnovat. Stroje na reakční pohon jsou již delší dobu středem jeho zájmu a ví tedy o nich značně více, než ostatní jeho věku. Je-li sám doma ve svém jediném malém pokojíku, kuje plány, co bude dělat, až vyjde školu, plány sice fantastické, ale logicky budované na správných předpokladech. Zatím z toho všeho nic není. Nyní musí nejdříve vystudovat a získat co nejvíce vědomostí. Samozřejmě mu to nedá a ve svých volných chvílích na to myslí, pokouší se o řešení různých problémů, ba snaží se i kreslit plány. Často mění svá rozhodnutí, škrtá plány, stále opravuje. Nejožehavější problém však zůstává nevyřešen. Je to otázka peněz. Jiří pochází vlastně z města. Jako mladý hoch se přistěhoval se svými rodiči z existenčních důvodů na venkov k příbuzným. Tam pak vedli klidný a spokojený život. Jejich spokojenost však rušil hrozně zvídavý a vědychtivý syn. Tuto - jinak chvályhodnou vlastnost - mu však venkov nemohl uspokojit. Chtěl každopádně na reálku. Konečně mu toho rodiče dovolili a on dojížděl do blízkého městečka na střední školu. Složil s vyznamenáním maturitu a chtěl za každou cenu…

Další dílRaketou skome světa