1.DÍL

Nežli začneme s vyprávěním, musíme vám představit naše hrdiny z rodu Meisselschweinů. Tvoří ji Artur Kurt Bonifác Meisselschweinotec a hlava rodiny, jeho manželka Rozára Terezie, majitelka kuchyně skobovitého nosu a matka tři nezletilých dětí: Arnošta řečeného Mydlipupka, Rity a Tomáška. Tím končíme předmluvu a začínáme vyprávění.

Rodinka bydlila již delší dobu na ošklivé půdě, když se rozhodla, že si postaví mansardu. Dříví měli dosti, poněvadž otec Artue pořádal velkolepé šlojzy po okolí. Vyhlédli si boc, který se proto nejlépe hodil a nestarajíce se o povolení začali stavět. Mansarda rychle rostla, když tu jednoho promoklého odpoledne k jejich velkému zděšení vrazil do dveří (které tam nebyly) Gesundheitsvesenabteilungfürgebäudereinigungältesterstellvertreter a hrobovým hlasem oznámí, že se zde bez povolení stavět nebude! Rozára si založí ruce v bok a řekne: „A copak vy jste zač, že nám zakazujete stavět?“ „Paní, já jsem doktor Kohn z Gesundleitsroesen a jestli tomu česky nerozumíte, tak…“ V tom se ozval Tomík sedící na nočníku: „Hotovo!“ „Mamí, co tu dělá ten dědek?“ Zeptala se Rita. „A tak vy…“ pokračoval pan Kohn. Tu však byl přerušen podruhé a to panem Arturem, který s kapsami plnými našlojsovanýh hřebíků a strýčkem Karlem vstoupil dovnitř. „Á, pan Kohn z Pardubic,“ ozval se strýček, „jak se daří? Vy znáte bratra? A to je od vás hezké…“

Další dílpříhody rodiny maisselscheweinovy