ORIGINÁLY ČASOPISU RIM-RIM-RIM

Není nad originál. A navíc, pokud jde o ručně psaný a kreslený časopis z terezínského ghetta, kde každá strana je otiskem mnoha událostí a často dávno zapomenutých osudů. Díky podpoře vedení Památníku Terezín a mnoha pamětníkům Domova 7 máte nyní možnost shlédnout online všechny zachované stránky časopisu Rim-Rim-Rim. Děkujeme, že respektujete, že skeny jsou určeny pouze k soukromému studiu a prohlížení.