TOULKY TEREZÍNEM - O TEREZÍNSKÉM GHETTU

Následující článek dobře shrnuje celkovou organizaci terezínského ghetta - strukturu židovské samosprávy. I když je psán s humornou nadsázkou, dává nahlédnout do složité sítě vztahů a institucí, zdánlivě samostatných, nad kterými ale zcela vládly jednotky SS a pověřené oddíly českých četníků.


Chtěli bychom vám dnes referovat o terezínském zřízení. V čele ghetta stojí několik dědečků, zvaných Ältestenrat. Každý z nich má svůj bejvák či mansardu a svého štelfrtrétra, který se stará o to, aby jeho štelfrtrétr skutečně dohlížel na jemu svěřený obor. O pořádek v ghettě stará se Ghettowache , sbor to obstarožních pánů, šviháků, v bezvadně jim adnoucích uniformách, kteří v rozčilování se, řvaní a běhání po ulicích, tráví své neutěšené stáří. Nižší ale jim příbuzná kasta jsou WachOrdnerungsDiensT. Vyznačují se svými ohromnými čepicemi s tabulkou WOD a připomínají z hrobu vstatou Napoleonovu osobní gardu. Přísně tajnou a obávanou organizací je Detektivabteilung čili Kripo. Dohlížejí také v kuchyních, aby se moc nešlojzovalo, v čemž jsou jim nápomocny jiné, vždy sobě podléhající instituce jako Wipo, WA, MD, KMK, KÜPO, KÜWA atd. Není jich mnoho. Poznáme je bezpečně podle toho, že se dělají „wichtig“. Abychom přece neklesli na duševní úroveň vepře, stará se Freizeitgestaltung. Je to jedna z mála terezínských institucí, které za něco stojí. Pořádá jak divadelní představení, tak přednášky, z nichž je většina velmi hodnotných, organizuje knihovny a sportovní podniky. Nechybí ani hudební program, o který je postaráno v kavárně.

Snad nejméně známá je Altersbetreuung, která pečuje, aby naše babičky a dědečkové nezašli ve špíně a aby je nesežraly vši. O mládež se stará Jugendfürsorge, která má spoustu vedoucích a spolupracovníků, kteří pečují o spořádaný život v dětských domovech. Osídlení ghetta má ve svých rukou Raumwirtschaft dále nečitelné). Stará se o to velmi pečlivě. Ačkoli je již několik měsíců „Vollkommene Übersiedlungssperre“(???), každý občánek, dovede-li si získat trochu (nečitelné)T, stěhuje se, kam chce. Nejrozsáhlejší  „Wesen“ v ghettě je Gesundheitswesen(???) .  Roztahuje své sítě nad celým městem. Obsahuje spoustu (nečitelné) , lékařů, sester, asistentů atd. Mučí nás očkováním, kontrolami, čímž se stará, abychom nebyli moc zdraví. Podléhá mu také odvšivovací stanice v pivovaře. V pivovaře je také ústřední parní topení, které dodává páru několika kuchyním, infekční prádelně aj. Kuriozitou jsou terezínské obchody. Mají krásně, vkusně upravené výklady, v nichž jsou senzační obrázky (např: v únoru zelené kaštany). Nakupuje se na body a ghettogeld. Dostane se vše mimo to, co se žádá. Nejvděčnější je „Paketpost“ (???), kam si pospíchají šťastlivci vyzvednout balíky. Jedinou jejich stinnou stránkou je četník nebo zvláštní člověk se zelenou páskou, který je „šlojzuje“, tj. prohlíží a zabavuje kontraband z balíků. Nakonec bychom se měli zmínit o některých institucích jako je kuchyně, Putzkolonne (??? … ) , ale nemám již papír. Příště se blíž podíváme na některou z těchto.

KMK (autor neznámí)

Prohlédněte si tento článek přímo v časopise VEDEM z 12.března 1944