JIŘÍ KURT KOTOUČ

Jiří Kurt Kotouč: nar. 1928 žil v Brně, jeho rodiče byli v roce 1941 zatčeni a poté deportováni do Osvětimi, kde o rok později zahynuli. JKK byl transportován na jaře 1942 do Terezína, po počátečních dramatických týdnech, kdy byl pohyb v ghettu omezen na pobyt v kasárnách se stal obyvatelem „Domova 1“ pod vedením Valtera Eisingera a zapojil se do práce chlapecké samosprávy tzv. Republiky Škid (pracoval jako její předseda). K jeho dobrým přátelům patřil Petr Ginz, kterému vydatně pomáhal při vydávání časopisu VEDEM, nejen tvorbou, ale i přepisováním příspěvků. Své články signoval pseudonymem „Svatý“. Z Terezína byl odvezen koncem roku 1944 do Osvětimi, kde se mu podařilo přežít do konce války. Po letech společně se Zdeňkem Ornestem a Marií Rút Křížkovou připravil rukopis knihy vzpomínek na život na „Jedničce“ a textů z časopisu VEDEM nazvané „Je mojí vlastí hradba ghett?“. Ta se z polických důvodů dočkala vydání až po převratu v roce 1989 a stala se hlavní inspirací i pro vznik těchto webových stránek. Zemřel v Praze, v roce 2008.

Kurt Kotouč

Zdroj fotografie: KŘÍŽKOVÁ, Marie Růt; KOTOUČ, Jiří Kurt; ORNEST, Zdeněk. Je mojí vlastí hradba ghett? : Básně, próza a kresby terezínských dětí. 1995. Praha : Aventinum, 1995. 207 s. ISBN 80-7151-528-0.