BADHAUSGASSE Č.P.21

Bývalá vojenská jízdárna sloužila jako strojní truhlárna.

NĚCO O TRUHLÁRNĚ

Truhlárna jest dílna, ve které se vyrábí nábytek. Rozeznáváme dvoje truhlárny: strojní a ruční. V Terezíně jsou oba druhy truhláren. Strojní truhlárny v Terezíně jsou dvě: První je na Bauhofu, ze které dělá jen pro Komandaturu, Sudety, Kasino a jiné vyšší úřady. Je tam také hračkářské oddělení, ve kterém se dělají hračky pro děti mimo ghetto. Tím se také hradí náklady, které Němci vynakládají na ghetto. Druhá strojní truhlárna je v jízdárně. Vyrábí se tam jen pro ghetto. Například truhly, dveře, dřeváky, vozíky, okenní rámy, rámy na dveře, kavalce atd.. Ruční truhlárny jsou ve všech kasárnách až na Jägrovku, která podléhá pekárně. Je také truhlárna pro mladistvé, která je v L 410. Truhlárny, které jsou v kasárnách, mají pod sebou také bloky patřící ke kasárnám. Já pracuji v technické správě A VI, pekárna. Nám podléhají veškeré produkční baráky, které jsou v Bohušovické kotlině. Podléhají nám také všechny dřevěné baráky, také ústřední prádelna, Leichenkammer, produkční baráky pro Ghetto i mimo ghetto. Většinou děláme jen opravy, jako je ohoblování oken, která nabobtnala, oprava skříní, okování dveří a jiné opravy. Pracovní hodiny jsou od ½ 8 do ½ 12, odpoledne od ½ 2 do ½ 5. Tyto hodiny se však nedodržují. Přichází se o ½ h později a také o ½ h dříve se odchází. Nářadí, které máme v dílně, je vesměs tupé. Schází nám také nářadí, které v Terezíně vůbec není.

Kůň Polda

STREET VIEW

FOTOGRAFIE BADHAUSGASSE Č.P.21