STADTPARK

Byla zde udržována parková úprava a později v rámci zkrášlovací akce postaven dřevěný dětský pavilon a jiná zařízení pro děti.

MALÁ POZNÁMKA


Nedaleko Vrchlabí jsem se procházel dnes s Cumlem. Tu se mi naskytl pohled typicky terezínský a vpravdě příšerný. Starý pán a stará zubožená babička stáli naproti mně. A tu! Panička povzdechla, celá se třásla a zavřela oči. Starý pán jako pravý samaritán okamžitě přiskočil a k mému zděšení začal třít babiččina záda. Po chvilce bábrlinka otevřela oči a zkroušeně houpavým krokem odcházela. Díval jsem se na ni udiven, neboť jsem myslel, že jde o záchvat epilepsie. Panička zpozorovala moje pohledy a společensky líbezně se usmála a kohoutím hláskem zaskřehotala: To vona mě blecha štípla na zádech a starej mě podrbal.                                                                                                    

Akademie

FOTOGRAFIE STADTPARK